O nás

HR-RO 2

Radka Ondráčková zahájila své hudební vzdělání v ZUŠ Český Brod hrou na zobcové flétny. Později se začala věnovat hře na hoboj na Pražské konzervatoři pod vedením prof. Františka Kimela a prof. Jana Thuriho. Ve studiu pokračovala na Janáčkově akademii múzických umění v Brně v hobojové třídě prof. Jurije Likina, kde absolvovala magisterské studium v červnu 2014.

Během studií získala Radka Ondráčková Čestné uznání na mezinárodní soutěži UFAM v Paříži a účastnila se mistrovských kurzů hobojistů světového významu, jakými jsou Gérome Guichard, Maurice Bourgue nebo Jean Christophe Gayot. Od roku 2009 působí jako hobojistka v Karlovarském symfonickém orchestru.

Alina Šobíšková se narodila 28. 4. 1989 v Jindřichově Hradci, kde se v šesti letech začala věnovat houslové hře na ZUŠ Vítězslava Nováka. Od roku 2003 jezdila na pravidelné konzultace na konzervatoř v Českých Budějovicích, kam o rok později úspěšně vykonala přijímací zkoušky a dostala se tak do třídy MgA. Jana Drhy. V roce 2010 zakončila šestileté studium absolutoriem. V roce 2013 nastoupila studium na Janáčkově akademii múzických umění v Brně, kde po tři roky dále rozvíjela své hudební schopnosti ve třídě doc. MgA. Bohuslava Matouška (bakalářské studium).

Již od dětství se každoročně účastnila mistrovských kurzů u významných českých pedagogů. V Písku u prof. Jindřicha Pazdery, později pak v Litomyšli u doc. MgA. Leoše Čepického. Od roku 2011 je členkou Karlovarského symfonického orchestru.

Martin Forman (*1985) vyrůstal v Chomutově, kde se od šesti let v místní ZUŠ věnoval hře na housle. Po úspěšných přijímacích zkouškách na Teplickou konzervatoř začal studovat hru na violu pod vedením doc. Vadima Skibina. V roce 2002 přestoupil na Plzeňskou konzervatoř do třídy Mgr. Josefa Fialy a zúčastnil se Soutěžní přehlídky konzervatoří, kde získal třetí cenu. V maturitním ročníku pak obdržel čestné uznání v mezinárodní soutěži Beethovenův Hradec. Vytvořil také duo s akordeonistou Radkem Dlouhým a společně natočili CD pro Český rozhlas. . Nyní žije v Praze a zaměřuje se na interpretaci a nahrávání filmové hudby s různými orchestry (Filharmonici města Prahy, Filmharmonie, ČNSO, Plzeňská filharmonie, Orchestr Berg atd.). Filmovou hudbu také aranžuje pro Riccio quartetto.

Martin Ondráček se narodil 25. 12. 1984 v Chomutově. Studoval na Pražské konzervatoři ve violoncellové třídě prof. Tomáše Strašila, kde úspěšně odmaturoval (r. 2004) a o dva roky později školu zakončil absolutoriem (r. 2006). Ve studiu pokračoval na JAMU v Brně ve violoncellové třídě prof. Miroslava Zichy, kde absolvoval magisterské studium v červnu 2012.

Během studií na JAMU (2007 – 2008) pedagogicky působil rok na Mahidol University, College of Music a jako violoncellista v Thailand Philharmonic Orchestra. Po svém návratu působil 3 roky v Severočeské filharmonii Teplice jako zástupce koncertního mistra. Od roku 2012 působí jako koncertní mistr violoncell v Karlovarském symfonickém orchestru.